به مناسبت سالروز ثبت ملی بقعه امامزاده ابراهیم/ مرغ همسایه غاز است