محمدعلی ناظری

مقایسه و ارزیابی پروتکلهای مسیریابی AODV ، DSR و DSDV در شبکه ادهاک خودرویی VANET

ما در این مقاله پروتکلهای مسیریابی در شبکه خودرویی ادهاک VANET را معرفی کرده و به بررسی و تحلیل بر ا ...

«نگاه ملی» عنصر مغفول مانده در نقد و حمایت از برجام

حدود یک سال از تصویب پرحاشیه توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا همان “برجام” می‌گذرد. قطع ...

چه کسانی انتخابات را به کام ملت تلخ می کنند؟

انتخابات سال جاری در یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ کشور ما که مصادف شده با مسائل پسا تحریم و باز شدن ...